ابتدا   |   دربــاره مـا   |   نمودار سازمانی   |   عضویت در مجامع علمی   |   ارتـبـاط با ما   |  

جــســتــجــو
تــصــویــر روزپروژه‌هـاى مطالعات

رتبه: کشاورزی، منابع طبیعی، دامپروری

نام پروژه

تاريخ شروع و پايان

مدیر واحد سازمانی

كارفرما

انجام عملیات نقشه برداری و طراحی اراضی شبکه مدرن سد وشمگیر

94-1391

مهندس کفشگیری، مهندس حمیدرضا مقصودلو و مهندس تقی کمال غریبی

سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان

انجام عملیات نقشه برداری و طراحی اراضی شبکه مدرن سد گلستان

94-1391

عملیات نقشه برداری و طراحی عملیات اجرایی پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شبکه مدرن سد گلستان

94-1393

مطالعات موردی مرحله دوم (تفصیلی اجرایی) و بخش اول مرحله سوم (جلب مشارکت و نظارت بر کاشت) اجرای طرح تبدیل اراضی شیبدار به باغات مثمر (زیتون، گردو، فندق و گونه های سردسیری)

93-1392

مهندس صادقی

تهیه طرح تجدید نظرجنگلداری سری 2 لرگا واقع در حوزه اداره منابع طبیعی شهرستان آزادشهر

88-1387

مهندس مقدسی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

تهیه طرح ارزیابی اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز نوکنده- شهرستان بندرگز

88-1387

مهندس ابوطالب قزل­سوفلو

تجدید نظر طرح جنگلداری منطقه کوهمیان واقع در حوزه اداره منابع طبیعی شهرستان آزادشهر

90-1389

مهندس سید هاشم موسوی­نژاد

انجام مطالعات تهیه طرح مرتعداری در سطح 11000 هکتار در حوزه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلاله

90-1389

مهندس جهانبخش صادقیان

تهيه طرح تجديدنظر جنگلداري تخت واقع در حوزه اداره منابع طبيعي شهرستان مينودشت

91-1390

مهندس حسین ربیع نژاد

بازنگري مطالعات تفصيلي- اجرايي حوضه گليداغ

94-1390

مهندس عبدالرحیم لطفی

مطالعات تفصیلی و اجرایی حوزه آبخیز انجیرآب شهرستان گرگان

95-1393

مطالعات اجرایی مدیریت مناطق بیابانی حوزه قره دونگ شهرستان گنبد کاووس

96-1394

 رتبه: شبکه های آبیاری و زهکشی

نام پروژه

تاريخ شروع و پايان

مدیر واحد سازمانی

كارفرما

مطالعات راه اندازی و کالیبراسیون سیستم هشدار سیل

92-1390

مهندس محمد یار محمدی

شرکت آب منطقه ای گلستان

آماربرداری سراسری منابع ومصارف آبزون 1 دشت گرگان (محدوده غربی)

90-1388

مهندس محمدعلی مصطفوی

مطالعات حداکثر بارش محتمل وحداکثر سیلاب محتمل حوزه سد رامیان

1389

مهندس حسین ایزدی

مطالعات بازبینی و بررسی اثرات طرح جامع سیل و توسعه و تدوین برنامه بلند مدت سیل در استان گلستان

1393

مهندس محمد یار محمدی

مطالعه واندازه گيري شبكه سنجش منابع آب استان گلستان

94-1393

مهندس حسن فرازجو

مطالعه واندازه گيري شبكه سنجش منابع آب استان گلستان

1393

مطالعه واندازه گيري شبكه سنجش منابع آب استان گلستان

95-1394

مطالعه واندازه گيري شبكه سنجش منابع آب استان گلستان

96-1395

انجام مطالعات و طراحی تجهیز نقاط مصرف آب به ابزار با سازه های مناسب اندازه گیری جریان آب در محدوده تاسیسات انتقال و توزیع آب در دست بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای گلستان

1395

مهندس شعبان رسولی

آمار برداری از منابع آب های سطحی حوزه هامون هیرمند

90-1389

مهندس حسین امامی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

خدمات مهندسی مطالعات آماربرداری منابع سطحی حوضه هامون هیرمند (قسمت دوم محدوده شرقی )

1390

مهندس غلامرضا غلامرضایی

کالیبراسیون وآغاز فرآیند اعتباری کنتورهای هوشمند آب و برق

92-1391

مهندس محمدعلی نعمت نژاد

انجام مطالعه و تهیه طرح در اراضی متقاضیان اجرای پروژه آبیاری تحت فشار در سطح 1300 هکتار

93-1390

مهندس کفشگیری

سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان

مطالعه و طراحي، نقشه­برداري و انجام آزمايشات آب و خاك پروژه­هاي آبياري تحت فشار در محدوده شهرستان كلاله (استان گلستان) به مساحت 300 هکتار

92-1390

مهندس علی علیزاده، مهندس سید حمزه موسوی

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان كلاله

مطالعه و طراحي، نقشه­برداري و انجام آزمايشات آب و خاك پروژه­هاي آبياري تحت فشار در محدوده شهرستان گنبد (استان گلستان) به مساحت 700 هکتار

94-1390

مهندس غلامعلی نورا

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان گنبد

مطالعه و طراحي، نقشه­برداري و انجام آزمايشات آب و خاك پروژه­هاي آبياري تحت فشار در محدوده شهرستان مراوه­تپه (استان گلستان) به مساحت 120 هکتار

91-1390

مهندس سلیمانی

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مراوه­تپه

مطالعه و طراحي، نقشه­برداري و انجام آزمايشات آب و خاك پروژه­هاي آبياري تحت فشار در محدوده شهرستان گرگان (استان گلستان) به مساحت 690 هکتار

91-1390

مهندس علی اصغری

مديريت جهاد كشاورزي شهرستان گرگان

 رتبه: حفاظت و مهندسی رودخانه

نام پروژه

تاريخ شروع و پايان

مدیر واحد سازمانی

كارفرما

مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های شهرستان گرگان

91-1390

 

 

 

مهندس اباصلت شجاع شفیعی

 

شرکت آب منطقه­اي گلستان

مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های محمدآباد، کبودوال و زرینگل

91-1390

مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه های شهرستان کردکوی، بندرگز و ترکمن

91-1390

مطالعه و طراحي پروژه هاي ديواره سازي و تثبيت بستر رودخانه هاي استان

94-1393

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های نکارود، نامن و زواردشت

95-1394

مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه های آق سو ، خرمارود و چاله پل

95-1394

مطالعات بازبینی و بررسی اثرات طرح جامع سیل و توسعه و تدوین برنامه بلند مدت سیل در استان گلستان

1393

مهندس محمد یارمحمدی، مهندس حمیدرضا تجری

 رتبه: تاسیسات آب و فاضلاب

نام پروژه

تاريخ شروع و پايان

مدیر واحد سازمانی

كارفرما

مطالعات و طراحی شبکه توزیع آب و فاضلاب و جداول هدایت آبهای سطحی شهرک صنعتی گرگان 1

1387

مهندس پورنبوی

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان گلستان

مطالعات و طراحی فاضلاب و جداول هدایت آب های سطحی شهرک صنعتی آزادشهر

1387

مطالعات و طراحی شبکه توزیع آب ، فاضلاب و جمع آوری آبهای سطحی ناحیه صنعتی کلاله  وشبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه دهنه

88-1387

مطالعات مرحله توجیهی استفاده از فاضلاب تصفیه شده تصفیه خانه فاضلاب شهری در دست بهره برداری بندرگز

1391

مهندس حسین حسین نژاد

شرکت آب منطقه­اي گلستان

رتبه: نقشه برداری

نام پروژه

تاريخ شروع و پايان

مدیر واحد سازمانی

كارفرما

انجام عملیات نقشه برداری و طراحی اراضی شبکه مدرن سد وشمگیر

94-1391

مهندس کفشگیری، مهندس حمیدرضا مقصودلو و مهندس تقی کمال غریبی

سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان

انجام عملیات نقشه برداری و طراحی اراضی شبکه مدرن سد گلستان

94-1391

عملیات نقشه برداری و طراحی عملیات اجرایی پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شبکه مدرن سد گلستان

94-1393

اجرای عملیات نقشه برداری روستاهای الستان، طاویر و چلی سفلی از توابع شهرستان علی آباد

1389

مهندس رهبر

اداره كل بنياد مسكن استان گلستان

نقشه برداری طرح اضطراری انحراف سیلاب خواجه نفس (بازه شماره 1)

1389

مهندس محمد یارمحمدی

شرکت آب منطقه­اي گلستان

تهیه نقشه محدوده طرح تغذیه انهار سنتی و سیستم رودخانه ای قره سو- زرینگل

91-1390

مهندس افراسیاب میرزائی

اصلاح و بازنگری نقشه های پلاک گچ سو

1391

مهندس حسن شجاعی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

اصلاح و بهنگام سازی نقشه های آماری آبادی بلوکه

93-1392

دکتر محمد دودانگی

استانداری گلستان

اصلاح و بهنگام سازی نقشه های آماری آبادی بلوکه

1394

 

رتبه: محیط زیست

نام پروژه

تاريخ شروع و پايان

مدیر واحد سازمانی

كارفرما

مطالعات ارزیابی زیست محیطی طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای نواری مرزی استان

94-1393

مهندس حسین جمشیدی

شرکت آب منطقه­اي گلستان

سازآب گلستان

درباره ما

ارتباط با ما

هیئت مدیره شرکت

آلبـومـ تصـاويـر

سوابق کارى

پروژه هاى واحد نظارت

پروژه هاى مطالعات

Sazab Golestan Consulting Engineers

نشانی: استان گلستان، گرگان،
خیابان ولیعصر، برج مروارید، طبقه 2، واحد 4

تلـفـن: 2-01732354271

فــاکـس: 01732354272

INFO@SAZABGOLESTAN.COM

بالـا     مهندسین مشاور سازآب گلستان © طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه

استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است. نسخه قدیمـ سایت
فروشگاه اینترنتی نعلبندان