ابتدا   |   دربــاره مـا   |   نمودار سازمانی   |   عضویت در مجامع علمی   |   ارتـبـاط با ما   |  

جــســتــجــو
تــصــویــر روزپروژه‌هـاى واحد نظارت

رتبه: کشاورزی، منابع طبیعی، دامپروری

نام پروژه

تاريخ شروع و پايان

مدیر واحد سازمانی

كارفرما

انجام نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های سنگی ملاتی حوزه آبخیز آق سو و تنگراه

88-1387

مهندس ابوطالب قزل سوفلو

اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلستان

انجام نظارت براجرای عملیات پروژه های حوزه آبخیز حاجی بیک شهرستان کلاله

89-1388

نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات آبخیزداری پروژه سنگی ملاتی در حوزه آبخیز چنارلی

91-1389

نظارت کارگاهی بر اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز چنارلی

92-1391

مطالعات موردی مرحله دوم (تفصیلی اجرایی) و بخش اول مرحله سوم (جلب مشارکت و نظارت بر کاشت) اجرای طرح تبدیل اراضی شیبدار به باغات مثمر (زیتون، گردو، فندق و گونه های سردسیری)

93-1392

مهندس صادقی

سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان

 رتبه: شبکه های آبیاری و زهکشی

نام پروژه

تاريخ شروع و پايان

مدیر واحد سازمانی

كارفرما

نظارت عاليه و کارگاهي پروژه­هاي طرح سيل زيارت و قوينلي

1387

مهندس مهرداد نوروزی

شرکت آب منطقه­اي گلستان

نظارت بر عملیات اجرایی مهندسی رودخانه های استانی (ساماندهی، دیواره سازی و رپر گذاری)

91-1390

مهندس اباصلت شجاع شفیعی

عملیات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های خشکسالی شرق استان

1389

نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های طرح مرمت و بازسازی سال 1390

91-1390

مهندس شعبان رسولی

نظارت کارگاهی و عالیه بر احداث مخازن ذخیره یارتی قایه

93-1389

نظارت عالیه و کارگاهی پروژه سد کوچک مخزنی قره چشمه

90-1389

مهندس مهرداد نوروزی

گشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب و نظارت بر انسداد چاه های غیر مجاز قسمت شرق استان گلستان در حوزه امور آب منابع گنبد،‌ مينودشت و گاليكش و اداره منابع آب كلاله و مراوه تپه

93-1392

مهندس عبدالاحد باشقره

گشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب و نظارت بر انسداد چاه های غیر مجاز قسمت شرقي استان گلستان در حوزه امور آب منابع گنبد،‌ مينودشت و گاليكش و اداره منابع آب كلاله و مراوه تپه

94-1393

گشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب و نظارت بر انسداد چاه های غیر مجاز قسمت شرقي استان گلستان در حوزه امور آب منابع گنبد،‌ مينودشت و گاليكش و اداره منابع آب كلاله و مراوه تپه

1394

گشت و بازرسی و کنترل بهره برداری منابع آب و نظارت بر انسداد چاه های غیر مجاز قسمت شرقي استان گلستان در حوزه امور آب منابع گنبد،‌ مينودشت و گاليكش و اداره منابع آب كلاله و مراوه تپه

1394

گشت و بازرسی، کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع، مجاری و تاسیسات آبی حوزه شهرستان های آزادشهر و رامیان

95-1394

گشت و بازرسی، کنترل بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی منابع، مجاری و تاسیسات آبی حوزه شهرستان علی آباد کتول

95-1394

انجام خدمات بازنگری نقشه های اجرایی و نقشه برداری و تهیه طرح و نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه های انتقال آب کشاورزی شهرستان بیرجند

91-1390

مهندس مهدی نوفرستی

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 رتبه: حفاظت و مهندسی رودخانه

نام پروژه

تاريخ شروع و پايان

مدیر واحد سازمانی

كارفرما

نظارت بر عملیات اجرایی دیواره سازی و ساماندهی رودخانه های غرب استان

92-1391

مهندس اباصلت شجاع شفیعی

شرکت آب منطقه­اي گلستان

نظارت بر عملیات اجرایی لایروبی و ساماندهی رودخانه های غرب استان

92-1391

نظارت بر عمليات اجرايي لايروبي، رپرگذاري و ديواره سازي رودخانه هاي استان

94-1393

رتبه: تاسیسات آب و فاضلاب

نام پروژه

تاريخ شروع و پايان

مدیر واحد سازمانی

كارفرما

انجام نظارت بر اجرای عملیات احداث تصفیه خانه شهرک صنعتی  گنبد

88-1387

مهندس پورنبوی

شرکت شهرک­هاي صنعتي استان گلستان

خدمات نظارت بر اجرای پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی گنبد

1388

نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه آبرسانی بهدان- اسفزار شهرستان بیرجند- سربیشه

91-1390

مهندس علی اکبر بسکابادی

شرکت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي

رتبه: نقشه برداری

نام پروژه

تاريخ شروع و پايان

مدیر واحد سازمانی

كارفرما

نظارت برعملیات رپرگذاری رودخانه زیارت گرگان

1389

مهندس اباصلت شجاع شفیعی

شرکت آب منطقه­اي گلستان

کنترل احجام عملیات و نظارت بر عملیات اجرایی ساماندهی و لایروبی رودخانه ها

91-1390

نظارت کارگاهی بر عملیات اجرایی پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شبکه مدرن سد گلستان

94-1391

مهندس کفشگیری، مهندس حمیدرضا مقصودلو و مهندس تقی کمال غریبی

سازمان جهاد کشاورزي استان گلستان

سازآب گلستان

درباره ما

ارتباط با ما

هیئت مدیره شرکت

آلبـومـ تصـاويـر

سوابق کارى

پروژه هاى واحد نظارت

پروژه هاى مطالعات

Sazab Golestan Consulting Engineers

نشانی: استان گلستان، گرگان،
خیابان ولیعصر، برج مروارید، طبقه 2، واحد 4

تلـفـن: 2-01732354271

فــاکـس: 01732354272

INFO@SAZABGOLESTAN.COM

بالـا     مهندسین مشاور سازآب گلستان © طراحى و پشتيبانى توسط: شركت شبكه نگاه

استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است. نسخه قدیمـ سایت
فروشگاه اینترنتی نعلبندان